ModbusWrite

14.0.4.0

ทำงานด้วยข้อมูลในโปรโตคอลการสื่อสาร Modbus

409

ให้คะแนนแอป

ModbusWrite เป็นแอปพลิเคชั่นที่ใช้สำหรับอ่าน เขียน และตรวจสอบข้อมูลจากอุปกรณ์ใด ๆ ก็ตามที่เข้ากันได้กับโปรโตคอลการสื่อสาร Modbus นอกจากโปรโตคอลตัวนี้จะเปิดให้บริการแบบสาธารณะแล้ว ประโยชน์ด้านอื่น ๆ ของโปรโตคอลตัวนี้ก็คือ ระบบการทำงานที่เรียบง่าย และให้คุณสามารถทำงานกับข้อมูลโดยไม่มีข้อจำกัดใด ๆ

โปรโตคอลการสื่อสาร Modbus จะให้คุณควบคุมเครือข่ายของอุปกรณ์ต่าง ๆ และสื่อสารผลลัพธ์ตรงไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทันที นอกจากนี้ยังสามารถใช้งาน Modbus ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตัวหลักที่อยู่ในระยะไกลได้ ไม่ว่าจะเป็นการขอรับข้อมูล การแสดงผล และระบบการควบคุม และด้วยแอป ModbusWrite คุณสามารถอ่านข้อมูลเหล่านั้นทั้งหมด และตรวจสอบข้อมูลได้ด้วย
Uptodown X